PHA CHẾ RƯỢU BIỄU DIỄN BARTENDER FLAIR

1 Bạn sẽ học được gì

Học xong khóa này học viên tự tin pha chế biễu diễn trước đám đông

Tự tin biễu diễn pha chế rượu tại những hội nghị và sự kiện.

Biễu diễn pha chế với lửa, biễu diễn pha chế với rượu

Biễu diễn pha chế cocktail trong quầy bar tại quán cà phê, nhà hàng, beer club

Biễu diễn pha chế cocktail đẹp mắt Tự tin tham gia các kỳ thi biễu diễn pha chế rượu

Biễu diễn các bài 1 chai, bài 2 chai, bài 3 chai, các bài shake

2 Giới thiệu khóa học

Khóa học giúp học viên có kỹ năng biểu diễn pha chế chuyên nghiệp:
Shaker một chai cơ bản.
Shaker một chai nâng cao.
Shaker hai chai cơ bản.
Shaker hai chai nâng cao.
Các bài biểu diễn phối hợp với rượu.
Các bài biểu diễn phối hợp với lửa.
Khóa học “Pha chế rượu biễu diễn-Bartender Flair ” giúp bạn tự tin đi xin việc hoặc thay đổi công việc khác, tự tin đi thi pha chế cocktail. Nắm vững các kỹ thuật quăng chai trong Bartender flair

3 Đối tượng khóa học:

Sinh viên, học sinh, Người đam mê biểu diễn pha chế

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 Phần 1: Giới thiệu khóa học

Bài 1: Giới thiệu khóa học

 Phần 2: Động tác biểu diễn

Bài 2: Động tác 1 chai cơ bản

Bài 3: Động tác 1 chai nâng cao

Bài 4: Động tác 1 chai shaker cơ bản (Phần 1)

Bài 5: Động tác 1 chai shaker cơ bản (Phần 2)

Bài 6: Động tác 1 chai shaker nâng cao (Phần 1)

Bài 7: Động tác 1 chai shaker nâng cao (Phần 2)

Bài 8: Động tác 2 chai cơ bản (Phần 1)

Bài 9: Động tác 2 chai cơ bản (Phần 2)

Bài 10: Động tác 2 chai nâng cao (Phần 1)

Bài 11: Động tác 2 chai nâng cao (Phần 2)

Bài 12: Động tác 1 chai 2 shaker cơ bản (Phần 1)

Bài 13: Động tác 1 chai 2 shaker cơ bản (Phần 2)

Bài 14: Động tác 1 chai 2 shaker nâng cao (Phần 1)

Bài 15: Động tác 1 chai 2 shaker nâng cao (Phần 2)

Bài 16: Động tác 3 chai

Bài 17: Thực hành trên rượu thật

Bài 18: Thực hành biểu diễn với lửa

Bài 19: Tổng kết khóa học

EMAIL: PHACHEAUVIET@GMAIL.COM-Ghi rõ nội dung khóa học-số đt