KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

NGHIỆP VỤ BÀN

CHẾ BIẾN MÓN ĂN

PHA CHẾ RƯỢU

HỌC ONLINE QUA ZOOM

NGUYÊN NGÀY CN HOẶC TỐI 3-7

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

NGHIỆP VỤ BUỒNG

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

Đang đi làm, có nghiệp vụ chuyên môn, giấy chứng nhận trung tâm khác cần chứng sơ cấp bổ sung hồ sơ đi làm

HỌC PHÍ

2.5000.000đ, cấp chứng chỉ cuối khóa học

Hotline: 0914050518